Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, korzystająca ze strony internetowej www.alfa-aluminium.com (dalej Serwisu) lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem strony, udostępniająca swoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika na stronie www.alfa-aluminium.com jest firma Alfa Aluminium Sp. z o.o., 20-388 Lublin, Abramowice Prywatne 55A.

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, takich jak imię, nazwisko, dane teleadresowe.

Administrator nie udostępnia Użytkownikowi możliwości kontaktu bezpośredniego za pomocą Serwisu, np. za pomocą formularza kontaktowego. Jedynym sposobem kontaktu Użytkownika z Administratorem jest wykorzystanie danych kontaktowych, zamieszczonych w Serwisie, jak adres mailowy i telefon kontaktowy do firmy Alfa Aluminium.

III. PLIKI COOKIES

1) Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;

b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Administrator informuje, że:

a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu. Stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym umożliwiają Użytkownikowi bezpieczne korzystanie z Serwisu. Dodatkowo stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

2. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w celu uaktualnienia informacji w niej zawartych oraz w celu uaktualnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W celu pozyskania informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator zaleca Użytkownikom regularne zapoznawanie się z zapisami Polityki Prywatności.

3. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: z wykorzystaniem danych kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej.